top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Privacy

Informatie die privé is wordt niet verspreid door Balansio Pilates mits anders is overeengekomen.

 

Artikel 2: Afzegging trainingssessie

Een trainingssessie moet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zal de sessie worden doorberekend.

 

Artikel 3: Betaling

Facturatie wordt gedaan via mail of Whatsapp. De betaling moet gedaan worden binnen 7 dagen na facturatie en uiterlijk 1 dag voor aanvang van de start van de trainingssessie of het coachtraject.

 

Artikel 4: Veiligheid en aansprakelijkheid

De trainingen bij Balansio Pilates geschiedt geheel op eigen risico. Balansio Pilates wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

 

Artikel 5: Overige bepalingen

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

bottom of page